Gaismas siets
Latvija

Par pateicību
08.12.2016.

Dāvā savu pateicību dziļā cieņā un mīlestībā sev,
un visam ap sevi.
Akmenim, ziedam, kokam, mākonim.
Visam.  
Zem sevis, virs un blakus.
Ejot augšup pa Mīlestības ceļu uz Gaismu,
lai tas kļūst par tavu ikdienas paradumu esot šeit un tagad,
un DIEVA SVĒTĪBA spētu tevi sasniegt.