Gaismas siets
Latvija

DIEVS es pateicos Tev un sev pašai...
08.12.2016.

DIEVS, mans Debesu Tēvs,
es pateicos Tev un sev pašai
par gudrību man dāvāto – pieņemt un izdzīvot
ar pateicību
ikvienu dzīves piedāvāto mirkli:
gan to skaudri sāpīgo,
kad dienu ritumā mākoņi savilkuši virs galvas negaisa mākoņus,
gan to, kas spējā priekā paceļ līdz pašām debesīm.