Gaismas siets
Latvija

Dvēsele nemirst un nenoveco...
31.05.2018.

Dvēsele nemirst un nenoveco. Viņas mērķis gūt aizvien jaunas pieredzes, pilnveidoties, attīstīties, izzinot pati sevi. Arī tad, kad pamet fizisko ķermeni. No Gaismas nākusi, atpakaļ uz Gaismu ejoša.
Laiks ir iedoma, ilūzija. Prāta konstrukcija, laiktelpas pieredzes specifika. Laiks apstājas ik reizi, kad mirklis ir skaists.
Nav neviena iemesla, kāpēc šāds mirklis nevar būt katrs mūža mirklis. Izvēlies un pieredzi to! Sākot no Šeit un Tagad, un Mūžīgi Mūžos.
Dzīves plūdums, notiek laikā un telpā. Brīnišķīga filma, aizraujoša deja, neatkārtojama spēle... Un reizēm kādā brīdī, kad paši sev to atļaujam, pazūd aktieris, paliek dvēsele.
Dvēsele, kas vēro dzīvi, kad tajā vairs nav problēmu, attieksmju, vērtējuma, aizspriedumu...
Skaisti, brīnumaini viegli, gaiši - tā vienkārši ļauties dzīvei!
Ar Mīlestību, it visā!
Lai brīnišķas burvības brīnumiem piepildīts, Debesu Tēva un Māmuļas Zeme svētīts ik mirklis šai vasarā un mūžībā Tev un Tavai Dvēselei! Lai Mīlestības piepildīta ik katra ieelpa un izelpa dzīvojot "dzīvi" ik mirkli!