Gaismas siets
Latvija

— Lūgšana dienu uzsākot —
08.12.2016.

Labrīt, mans DIEVS šī Visuma Radītāj, mans Debesu Tēvs. Paldies, es pateicos Tev!

Labrīt, mani mīļie Sargeņģeļi! Paldies, es pateicos Jums par Jūsu atbalstu, drošību un aizsardzību, ko dāvājat man ik brīdi šai naktī, kas nu jau beigusies.
Sākusies jauna diena. Debesu Tēva svētīta, man dāvāta.

Es lūdzu Jūs esat nomodā par mani, atbalstiet, sargājiet un palīdziet man godam nodzīvot šo dienu kā Gaismas cilvēkam ejot Mīlestības un Gaismas ceļu — domājot labas domas, runājot labus vārdus, darot labus darbus un veicot man uzticētos dzīves uzdevumus!

Es lūdzu Mīlestības un Gaismas Eņģeļus būt nomodā un sargāt no visa ļauna manus mīļos - manu ģimeni, radus, draugus, Latviju, Eiropu, visas zemes un valstis, planētu Zeme.

Lai miers virs zemes, lai Dievišķā Mīlestība, Gaisma un Gudrība piepilda mūs visus DIEVA bērnus šeit un tagad, un mūžīgi.

* Es pateicos! Paldies!

* Lietoju abus šos vārdus, jo pēc manas izpratnes "Paldies" attiecas uz fizisko pasauli, "Pateicos" uz Smalko pasauli.