Gaismas siets
Latvija

— Pateicības Lūgšana savam Debesu Tēvam —
08.12.2016.

Kāda sena, man mīļa lūgšana, kā bērna lūgšana savam Tēvam

Debesu Tēvs, šī Visuma Radītāj!

Es pateicos Tev par Tavu mīlestību, ko Tu dāvā mums cilvēkiem ik mirkli no mūsu radīšanas brīža līdz šim brīdim un turpmāk.
Es pateicos par Tavu mīlestību, ko Tu dāvā man, manam vīram - mūsu ģimenei, katram atsevišķi un visiem kopā.
Es mīlu Tevi kā Radītāju, kurš izveidojis šo brīnumaino pasauli - planētu Zemi ar tās bezgalīgo daudzveidību un mainību.
Es mīlu Tevi Dievs un pateicos Tev par Visumu, par zvaigznēm, par Piena ceļu, par sauli un mēnesi! Sauli, kas dod mums dzīvību un spēku, dienišķo un dievišķo Gaismu, ar romantiku un noslēpumainību apvīto Mēnesi.
Es pateicos Tev Dievs mīlestībā, ka mūsu planētai ir tiesības būt brīvas gribas izvēles planētai.
Es pateicos Tev Dievs par Tavu toleranci cienot un svētot dažādas kultūras un uzskatus ceļā uz cilvēku pašattīstību, pašizaugsmi.
Es pateicos, paldies!