Gaismas siets
Latvija

— Lūgšana šim laikam — sev pašai, DIEVAM un GAISMAS SPĒKIEM —
08.12.2016.

Esi sveicināts, mans DIEVS šī VISUMA RADĪTĀJ, mans DEBESU TĒVS!
Dziļā pateicībā, ar mīlestību — es pateicos, paldies, TEV!

Esiet sveicināti, mani mīļie Sargeņģeļi, mana Gaismas un Mīlestības Atbalsta, Drošības, Aizsardzības komanda! Dziļā pateicībā, ar mīlestību — es pateicos, paldies Jums par Jūsu atbalstu, palīdzību, drošību, aizsardzību, ko dāvājat man ik brīdi, ik mirkli šai dzīvē ik diennakti, arī šai īpašajā Adventa Laikā!

Sācies laiks, kad Tumsa dabā un manī vistumšākā. Apzinos es to, vai nē.
Tumsa, kas manī, un tumsa, kā svētība, lai iepazītu sevi, lai ieietu savā patiesajā ES.

Lai ES atdzimtu GAISMAI! PATIESAI GAISMAI, DEBESU TĒVA svētītai, man dāvātai.
DIEVS LŪDZU PALĪDZI MAN SAVAM BĒRNAM šai PĀRDZIMŠANAS LAIKĀ esot šeit un tagad ik mirkli uz PATIESO GAISMU!

ES TICU!
DIEVA SVĒTĪTA, ar Mīlestības un Gaismas Eņģeļu atbalstu ES ATBRĪVOJU savu prātu, zemapziņu un esamību no VISĀM raizēm, bailēm un nedrošības izjūtas.

ES ATBRĪVOJU SEVI no tumsas, dēmoniem sevī, izmainot savu kodu, caur savu PATIESO GAISMU. Caur TUMSAS TRANSFORMĒŠANU GAISMĀ IEMĪLOT SEVI — TĀDU KĀDA ES ESMU!

DIEVS PIEPILDA manu prātu ar DROSMI, MIERU, GUDRĪBU /rāmu pārliecību/.

DIEVS mani SARGĀ no visa ļauna šeit un tagad, vienmēr un visur, un mūžīgi, ar manu Gaismas un Mīlestības komandas atbalstu un palīdzību, Viņu aizsardzībā esot.

DIEVS mani SARGĀ no visa ļauna arī manus mīļos, ar viņu pašu Mīlestības un Gaismas Eņģeļu atbalstu un palīdzību, Viņu aizsardzībā esot.

DIEVS PALĪDZ pieņemt man pareizos lēmumus šeit un tagad, vienmēr un visur, un mūžīgi, ar Manu Mīlestības un Gaismas Eņģeļu atbalstu un palīdzību, Viņu aizsardzībā esot.

DIEVS mani IZVEDĪS no visiem sarežģījumiem lēmumus šeit un tagad, vienmēr un visur, un mūžīgi, ar Manu Mīlestības un Gaismas Eņģeļu atbalstu un palīdzību, Viņu aizsardzībā esot.

TICĪBA, CERĪBA, MĪLESTĪBA IEPLŪST MANĪ!

ES TICU!

ES ESMU GAISMA GAISMĀ!
ES PATEICOS! PALDIES!