Gaismas siets
Latvija

⩫ MAIKLA ŅŪTONA* ATKLĀJUMI ⩫
08.12.2016.

Doktors Ņūtons apgalvo izveidojis aprakstu tam, kas notiek starp nāvi un pārdzimšanu:
1. Nāve un aiziešana – daudzi cilvēki atceras, ka ir skatotījušies lejā uz saviem ķermeņiem un redzējuši cilvēkus sērojot par viņu nāvi. Daži atceras palikšanu pie tuviniekiem līdz brīdim, kad bija beigušās bēres. Šajā laikā spēja just vilkšanu uz gaismas pusi un sava veida tuneli, lai tiktu tur.
2. Vārti uz garu pasauli – šis ir posms, kad virzās caur tuneli un sasniedz gaismu tā beigās. Sasniedzot beigas, ir redzamas skaista ainava un sadzirdama mūzika. Doktors Maikls Ņūtons tās skaidro kā patīkamas atmiņas no to cilvēku dzīves, lai palīdzētu dot pazīstamas vides sajūtu tik prātam neaptveramā procesā. Jaunākas dvēseles var justies bēdīgas vai apjukušas. Ir ticis stāstīts, ka pavadītāji ir atnākuši, lai tiem palīdzētu un mierinātu.
3. Mājās nākšana – šeit sveic dvēseles, kuras ir bijušas viņiem tuvas. Tās parādās kā spīdošas būtnes, kuras dažreiz projicē sejas cilvēkiem, kuri ir aizvien dzīvi tāpēc, ka ķermenī atrodas noteikts procents no dvēseles, tādēļ vienmēr ir daļa no dvēseles, kura mīt garu pasaulē. Šajā stadijā dvēsele atceras vairāk par pēcnāvi un iepriekšējām dzīvēm, jūtot lielāku atvieglojumu par procesu. Dvēseles, kuras ir noslepkavojušas kādu vai izdarījušas pašnāvību, analizēs savu rīcību ar pavadoni un izlems piemērotu ceļu gandrīz nekavējoties.
4. Orientācija – šajā posmā dvēsele zaudēs jebkādu nožēlu/šaubas/bēdas/traumatiskas atmiņas no tās iepriekšējās dzīves izejot cauri tam, ko stāstītāji saukuši par gaismas dušu. Tā atjauno dvēseles sākotnējo vibrāciju. Pēc tam apspriež ar pavadoni visu, kas ir noticis iepriekšējā dzīvē un izlemj ir vai nav piepildījušās gaidas par to, kā tiks gala ar grūtībām un vai tās mācības vajadzēs atkārtot nākamajā dzīvē.
5. Pāreja – šis ir posms, kuru vairums apraksta, kā elpu aizraujošas vīzijas no visa ceļojuma. Šeit redz arī milzīgu dvēseļu centru, visas pārvietojoties caur skaistiem gaismas tuneļiem uz viņu galamērķi. Šeit nav tumsas, tikai tīra gaisma. Šeit var satikties ar dvēseles ģimeni (dvēselēm, kuras ir līdzīgā attīstības stadijā, turpina kopā reinkarnēties, izspēlējot dažādas lomas, piemēram, partnerus, vecākus un bērnus, brāli un māsu). Pēc satikšanās, parasti salīdzina pieredzi un mācās viens no otra. Tiek satikta arī galvenā padome, kura pārskata iepriekšējās dzīves, ieejot lielākās detaļās par pieredzi un iemācītajām mācībām.
6. Novietošana – šī stadija ir gandrīz kā skola, kurā lielākas dvēseļu ģimeņu grupas (līdz 1000) uzzina par citu iegūto pieredzi. Tajā sajūt to, ko citi jūt, lai saprastu, kā citi jūtas zināmās situācijās, un iegūst labāku izpratni par lielāku kopbildi.
7. Dzīves izvēle – tajā pārvietojas uz lielāku gaismas sfēru, kurā izvēlamies nākamo dzīves ceļu. Šajā posmā ir iespējams redzēt vairākus dzīves ceļus un īslaicīgi projecēt sevi tajās, lai saprastu, kura būtu atbilstoša, kā arī var redzēt nozīmīgākos notikumus, kuri atgadīsies. Tas paver iespēju dvēselēm izvēlēties lielākus izaicinājumus, kā invaliditāti vai priekšlaicīgu nāvi.
8. Jauna ķermeņa izvēle – šajā stadijā izvēlas fizisko izskatu.
9. Sagatavošanās un iekāpšana – pēc tam satiekas ar dvēseļu grupu, cilvēkiem, kuriem būs nozīme nākamajā dzīvē, lai izplānotu un saskaņotu lietas, kuras virzīs nākamās dzīves laikā. Augstāka līmeņa pavadoņi palīdzēs noteikt specifiskus simbolus, kuri sadzirdēti vai saredzēti aktivizēs noteiktas domas un darbības. Pēc tā atkal satiekas ar padomi un pārrunā mērķus un plānus nākamai dzīvei. Tajā arī iedrošina būt pacietīgiem, turēt dārgas pašu vērtības, uzticēties sev grūtās situācijās, izvairīties no ieslīgšanas dusmās un negatīvajā.
10. Pārdzimšana – tajā ceļo atpakaļ uz Zemi caur to pašu tuneli, no kura viņi atstāja planētu, nokļūstot mātes dzemdē. Līdz 5 gadu vecumam, dvēsele ir spējīga atstāt ķermeni, lai ceļotu un satiktos ar citām dvēselēm, bet atgriežas atpakaļ ķermenī, ja tas ir nemierīgs. Pirmos pāris gadus dvēsele savieno sevi ar smadzenēm.

/* Maikls Ņūtons, Ph. D. četrdesmit gadu bijis konsultējošs psihologs, hipnoterapijas maģistrs un pasniedzējs. Grāmatu "Dvēseļu liktenis", "Dvēseļu ceļojums", "Dzīve starp dzīvēm" u.c. autors/