Gaismas siets
Latvija

Katrā no mums sēž tas PATIESI VIEDAIS, DIEVIŠĶAIS SKOLOTĀJS
08.12.2016.

Ļoti bieži šai steigas pilnajā laikmetā cilvēks meklē palīdzību aktuālu problēmu ĀTRAI atrisināšanai (savas veselības, materiālo apstākļu uzlabošanai, Garīgai izaugsmei u.t.t.).
Meklē kādu, kurš palīdzēs saprast, kas notiek. Pateiks priekšā, ko, kā, kad darīt.

Meklējam katrs savu guru, savu Skolotāju – cerot, ka ir kāds, kurš pateiks mums priekšā ģeniālu recepti, metodi... un tad ar vienu rokas mājienu viss mainīsies, pozitīvi atrisināsies.

Kad šī “recepte” ir izmēģināta un rezultāts nav gaidītais, mēs “viļamies” savos skolotājos.
Jo arī šis skolotājs ir tikai cilvēks – ar savu dzīvi, savu ceļu, savu pieredzi, kas noteikti ir atšķirīgs no mūsējā.

Atceries!
– Katrā no mums sēž tas LIELAIS, PATIESI VIEDAIS, DIEVIŠĶAIS SKOLOTĀJS, kurš VISU mums vajadzīgo ZIN, ir tikai JĀIEMĀCĀS viņu SADZIRDĒT.

Es mācos klausīties Viņā. Reizēm ikdienas aktualitātēs piemirstas ieklausīties, vai arī Skolotājs informāciju dod, bet es dažādu iemeslu dēļ neievēroju vai daļēji ievēroju un tad... es atkal mācos cienīt un ievērot sacīto.

Ievēro!
Ar pirmo mēģinājumu visdrīzāk var nesanāk, it visā nepieciešams treniņš, iemaņas. Arī neatlaidībai un pacietībai ir milzīgs spēks.

Lai veicas man un tev, mums visiem, sava Iekšējā Skolotāja sadzirdēšanā un dzirdētā ievērošanā, realizēšanā!

Ar mīlestību, Ilga.